רישום ספק לפורטל

  • 1כניסה
  • 2רישום פרטים אישים
  • 3הוספת אנשי קשר לספק
  • 4סיווגים מקצועיים לספק
שלב 1 מתוך 4 כניסה
יש להזין פרטים מזהים: ת"ז, בחירת סיסמא, אישור סיסמא ולהזין קוד אימות.
שים לב,
הזמן המוקצה לתהליך הרישום הינו 30 דקות.
יש להערך מראש עם כל המסמכים הנדרשים לרישום.
פרטי משתמש
  • "מאשר כי זה מספר הח.פ/עוסק מורשה שלי"
שאלות שחזור פרטים
שלב הבא