רישום ספק לפורטל

שלב 1 מתוך {{phases}} כניסה
יש להזין פרטים מזהים: ת"ז, בחירת סיסמא, אישור סיסמא ולהזין קוד אימות.

שים לב, הרישום בתהליך זה הינו לפורטל ספקים בלבד. אם ברצונך להרשם לקול קורא יש להכנס באמצעות קישור ייעודי מהאתר הרשותי של הרשות הרלוונטית.
הזמן המוקצה לתהליך הרישום הינו 45 דקות. יש להערך מראש עם כל המסמכים הנדרשים לרישום.

פרטי משתמש
"מאשר כי זה מספר הזיהוי שלי"
שאלות שחזור פרטים

הזן את המספר :

קפטצה לאימות מידע =

שינוי סיסמה